ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI
W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM ZAGROŻENIOM ZWIĄZANYM
 
Z PANUJĄCYM KORONAWIRUSEM DO DNIA 31.03.2020 R.
NA TERENIE POWIATU STRZELECKIEGO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
SĄ UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ

(telefon, mail, komunikator internetowy, wideorozmowa itp.)
 
Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest
wcześniejsze przesłanie mailem na adres
skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego
wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem.html
 
Po przesłaniu do urzędu powiatu wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.
W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 77 440 17 97.