WSPARCIE-ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU GMINY UJAZD
 
W związku z obecną sytuacją stanu epidemicznego w kraju, mając na uwadze Państwa interes oraz interes społeczny, Burmistrz Ujazdu informuje o możliwości ubiegania się przez przedsiębiorców (osoby prawne i osoby fizyczne) z terenu gminy Ujazd o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Przedsiębiorcy, którzy z uwagi na epidemię koronawirusa zamknęli lokale, bądź którym zmniejszyły się znaczne wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej, mogą złożyć wniosek do Burmistrza Ujazdu dotyczący podatku od nieruchomości za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020r.:
  • o odroczenie płatności należności lub zaległości podatkowej, nie dłużej niż do 30.09.2020r.,
  • o rozłożenie na raty należności lub zaległości podatkowej, nie dłużej niż do 30.09.2020r.,
  • o umorzenie zaległości podatkowej (wniosek należy złożyć po upływie terminu do zapłaty).
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. dowody potwierdzające zmniejszenie wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodne z ewidencją podatkową,
  2. oświadczenie o stanie majątkowym,
  3. formularz o udzielonej pomocy de minimis,
  4. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de mnimis.

Załączniki:

  1. PDFFormularz.pdf
  2. PDFInformacja o stanie majątkowym.pdf