Starostwo Powiatu Strzeleckiego informuje o rozpoczęciu prac nad nowym dokumentem "Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030". W związku z tym faktem udostępniono dla wszystkich mieszkańców powiatu ankietę.

Starostwo zaprasza do udziału w badaniu. Ankieta jest anonimowa.

https://powiatstrzelecki.pl/3564/204/zabierz-glos-wypelnij-ankiete-strategia-rozwoju-powiatu-strzeleckiego-na-lata-2021-2030.html