W załączeniu przesyłam ostrze żenie nr 12 o mrozach

PDFOPWO_WOP_PDF.PDF