IMGW Oddział we Wrocławiu przekazuje:
Data i godzina wydania: 19.07.2011 - godz. 13:15
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH O/Wrocław IMGW PIB
 
INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:19
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanu wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 13:15 dnia 19.07.2011 do godz. 13:15 dnia 20.07.2011
Obszar: Województwo opolskie
Przebieg: W sytuacji wystąpienia opadów burzowych o natężeniu silnym możliwe są lokalne, gwałtowne wzrosty stanów wody w zlewniach dopływów Odry na obszarze woj. opolskiego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Brak