OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 32
Nazwa biura Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział we Wrocławiu
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/2
Obszar województwo opolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 06:00 dnia 21.07.2011 do godz. 08:00 dnia
22.07.2011
Przebieg Przewiduje się opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i
silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 do 40 mm, miejscami od 50 mm do
70 mm.