UWAGA !
 
Informujemy, że od poniedziałku 01.06.2020 r. przyjmowanie i bezpośrednia obsługa interesantów, będzie prowadzona we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd Miejski w Ujeździe  w godzinach jego urzędowania.
 
Realizacja spraw w  Urzędzie Miejskim w Ujeździe może wiązać się z ograniczeniami wynikającymi z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i wypełnienia wytycznych sanitarnych, takimi jak w szczególności ograniczanie liczby interesantów przebywających w tym samym czasie w tym samym pomieszczeniu dlatego uprzejmie prosimy (jeżeli to możliwe) o wcześniejsze umówienie wizyt telefonicznie lub elektronicznie.

Jednocześnie przypominamy, o obowiązku dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa.

Realizacja spraw w Urzędzie Miejskim w Ujeździe  jest również możliwa tak jak dotychczas za pośrednictwem:
 1. poczty elektronicznej lub telefonicznie:
  Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych (zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, oświetlenie uliczne, drogi gminne) tel. 77 404 87 57 lub 77/404 87 58 e-mail: inwestycje@ujazd.pl
  Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej (dotacje do wymiany pieców/fotowoltaika, zezwolenia na usunięcie drzew, zaświadczenia o przeznaczeniu działki, CEiDG, Czysty Region) tel. 77 404 87 54, 77 404 87 55, 77 404 87 56 e-mail: rolnictwo@ujazd.pl
  Referat Finansowo-Budżetowy (podatki i akcyza) tel. 77 404 87 52, 77 404 87 53 e-mail: podatki@ujazd.pl
  Urząd Stanu Cywilnego (meldunki, dowody osobiste, akty USC)  tel. 77 404 87 59 lub 77 404 87 60 e-mail: meldunki@ujazd.pl
  Sekretariat: w każdej sprawie  tel. 77 404 87 50 lub e-mail: umig@ujazd.pl
 2. za pośrednictwem poczty lub przez umieszczenie w pojemniku (ustawionym przy wejściu do urzędu  na I piętrze od strony windy).
 3. poprzez serwis e-Obywatel wspomagający kontakt z Urzędem w zakresie podatków lokalnych i usc oraz płatności elektronicznych. Z serwisu  korzystać mogą osoby posiadające aktywny Profil Zaufany. Serwis dostępny jest pod następującym linkiem: e-Obywatel

WSZELKIE OPŁATY MOŻNA WNOSIĆ:
PRZELEWEM NA RACHUNEK Bank Spółdzielczy Leśnica oddział Ujazd
Nr konta 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001
GOTÓWKĄ lub KARTĄ W KASIE URZĘDU MIEJSKIEGO (pon.7.00-15.00, wtorek-czwartek 7.00-14.30 , piątek 7.00-12.30.)