Kolejny projekt grantowy #zdalnaszkoła+

W związku z uruchomieniem projektu grantowego Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, Gmina Ujazd pozyskała kolejne środki na zakup sprzętu komputerowego.

Tym razem Gmina Ujazd otrzymała 45 tys. zł., które zgodnie ze złożonym wnioskiem pozwolą na zakup 16 laptopów z oprogramowaniem.  Zakupiony sprzęt  zostanie przekazany, podobnie jak poprzednio, do wszystkich szkół z terenu gminy Ujazd.

O programie

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo (bez wkładu własnego gminy).

Kolejny nabór, to kolejne środki w wysokości  181,6 mln zł.

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego z akcesoriami (laptopy, tablety) i oprogramowaniem niezbędnym do nauki zdalnej (również dla osób z niepełnosprawnościami).

Wsparcie jest skierowane bezpośrednio do szkół, pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Sprzęt może zostać przekazany dowolnej szkole z terenu danej jst, niezależnie od tego kto jest organem prowadzącym.

W programie może wziąć udział każda gmina.

Wysokości grantów wahają się od 35 tys. zł do 165 tys. zł. Szczegóły znajdują się na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2.

Nabór wniosków rusza 15 maja i potrwa do 14 sierpnia 2020 roku.
 

PDFInformacje o projekcie zdalna szkola+.pdf