Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Ujazd w ramach projektu partnerskiego pn.: „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” zamierza ubiegać się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na projekt związany z ochroną powietrza w  zakresie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne w naszej gminie.

Mieszkańców, którzy planują w najbliższych dwóch latach likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła i przyłączenie nowego niskoemisyjnego źródła grzewczego zapraszamy do złożenia deklaracji, w oparciu o którą oszacowana zostanie skala projektu.

 

Deklaracja ma charakter sondażowy. Nie jest wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców naszej gminy. Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków dofinansowania  dla  Gminy Ujazd oraz zebrania odpowiedniej ilości deklaracji udziału
w projekcie.

 

DEKLARACJE OD MIESZKAŃCÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA  27.08.2020 roku do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim w Ujeździe w pokoju nr 3, lub na adres inwestycje@ujazd.pl

 

Uwaga!!! Zmiana!!! 

Wydłuża się termin składania deklaracji do dnia 03.09.2020 r., do godz. 15.00. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI: tel. 77 4048757

 

DOCXDeklaracja woli przystąpienia do projektu.docx