W załacznieu ostrzeżenie o silnych mrozach

DOCOstrzeżenie meteorologiczne nr 13 z 12 02 2012-sł.doc