Gmina Ujazd przystąpiła do realizacji projektu grantowego pod nazwą „Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Ujazd” w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim” na szkolenia IT dla osób w wieku +25 w ramach II naboru konkursowego nr POPC.03.01.FEN-PRYB-ŚL/OP_2.
 
Gmina Ujazd otrzymała dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł, przy poziomie dofinansowania 100% kosztów kwalifikowanych.
Liczba osób objętych projektem - 264.
Okres realizacji: od 1 sierpnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
W ramach projektu zostanie m.in. zakupiony sprzęt komputerowy wartości do 40% kwoty projektu, który po zakończeniu szkoleń zostanie przekazany szkołom prowadzonym przez Gminę Ujazd.
Operatorem projektu grantowego pn. „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim” jest Fundacja Euro Nation.
 
Celem Projektu jest:
  • Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszkolenie osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie opolskim.
  • Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych po zakończeniu projektu dzięki wzrostowi świadomości przedstawicieli/przedstawicielek grupy docelowej.
  • Rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz TIK w grupie docelowej.
  • Nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych wśród osób z grupy docelowej (zgodnie z Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu).
  • Stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym poprzez wyposażenie uprawnionych jednostek w sprzęt zgodny z wytycznymi Projektu grantowego.

PDFInformacja o projekcie ksztaltowanie komp. cyfrowych w gminie Ujazd.pdf