INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
Panstwowy Instytut Badawczy
Dyzurny synoptyk
51-616 Wrocław ul. Parkowa 30
tel: 71 320 01 50
fax: 71 348 73 37
meteo.wroclaw@imgw.pl
www.imgw.pl
OSTRZEZENIE Nr 1
Nazwa biura Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział
we Wrocławiu
Zjawisko/stopien
zagrozenia
Silny wiatr/1
Obszar województwo opolskie
Waznosc (cz. urz.) od godz. 19:00 dnia 03.01.2012 do godz. 09:00 dnia
04.01.2012
Przebieg Przewiduje sie wystapienie poczatkowo na Płaskowyzu
Głubczyckim, a po północy w całym regionie, silnego
wiatru o sredniej predkosci od 35 do 45 km/h, w
porywach od 70 do 80 km/h, południowego
skrecajacego na zachodni.
Prawdopodobienstwo
wystapienia zjawiska(%)
95%
Uwagi Brak.
Dyzurny synoptyk Edyta Socha
Godzina i data wydania godz. 15:20 dnia 03.01.2012
SMS IMGW PIB OSTRZEGA: WIATR/1 woj.opolskie od
19:00/03.01 do 09:00/04.01.2012 kierunek poludniowy
skrecajacy na zachodni, predkosc 35-45km/h, porywy
70-80km/h
Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pózn.
zm.).
Wszelkie dalsze udostepnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomosc sms) jest dozwolone
wyłacznie w formie dosłownej z bezwzglednym wskazaniem zródła informacji tj. IMGW-PIB.
Reklamacje dotyczace produktu mozna składac w terminie do 3 dni od daty wydania na adres
.