W zalaczeniu przesyłam ostrzezenie nr 21

PDFOPWO_WOP_PDF 21.pdf