Szanowni Mieszkańcy Gminy Ujazd,
 
w związku z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2025 (LPR), zwracamy się z prośbą o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w ocenę realizacji LPR, a przekazane uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz przesłanką do podjęcia działań w zakresie aktualizacji LPR. Ankieta będzie dostępna do 14.12.2020 r.
 
Hubert Ibrom
Burmistrz Ujazdu
link do ankiety:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/aktualizacja_lpr_gmina_ujazd

 

Załącznik graficzny - mapa obszaru rewitalizacji - Ujazd

Obszar rewitalizacji Gminy Ujazd.jpeg