flaga i godło na www.png

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO 

Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej nr 105734 O ul. Jaryszowska w m. Zimna Wódka

 

DOFINANSOWANIE - 235.069,99 zł

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI - 391.783,32 zł

Inwestycja skomunikuje ul. Jaryszowską z miejscowością, gminą i całym regionem poprzez bezpośrednie włączenie się do dwóch dróg powiatowych i jednej gminnej, co umożliwi dojazd i wyjazd dla mieszkańców i przyjezdnych we wszystkich kierunkach. Inwestycja zapewni także bezpieczny przejazd oraz wjazd/wyjazd z ul. Jaryszowskiej pojazdom, w szczególności pojazdom wielkogabarytowym w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu. Zadanie przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa, ponieważ zagwarantuje szybki i bezpieczny dojazd dla służb ratunkowych w sytuacjach zagrażających do mieszkańców oraz tym samym umożliwi mieszkańcom sprawny wyjazd z miejsca zamieszkania i dotarcie do odpowiednich służb. Inwestycja zakłada gruntowną przebudowę 346,5 m nawierzchni i poboczy, ulepszenie skrzyżowania z drogą powiatową poprzez budowę łącznika, instalację oświetlenia ulicznego na całej długości wnioskowanej drogi oraz wyregulowanie spadków w celu swobodnego spływu wód na pobocza, gdzie zostaną wchłonięte przez grunt.