szczepimysie.jpeg

Gmina Ujazd informuje:

  1. Wszystkich chętnych do szczepienia przeciwko COVID-19 informujemy, że, mimo oficjalnej informacji o stworzeniu punktu szczepień, nie ma możliwości zapisu w placówce NZOZ MED-Ujazd S.C. wobec czego należy dokonać rejestracji w innych placówkach na terenie Polski. Dane kontaktowe placówek szczepiących można wyszukać na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/
  2. W Urzędzie Miejskim w Ujeździe koordynatorem ds. szczepień jest Pani Joanna Muskała (tel. 77 404 87 59 lub 729 832 687 / e-mail: ). Prosimy kierować do nas wszelkie prośby związane z organizacją bezpłatnego transportu do punktu szczepień pacjentów z trudnościami którzy:
  • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
  • mają trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).