INFORMACJA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU PLANU STRATEGICZNEGO DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

JPEGWspólna polityka rolna po 2020 PRZYPOMNIENIE - MRiRW FB.jpeg