PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH

O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

1/21 - Karta informacyjna - Odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice

PDFkarta informacyjna.pdf