Pzresyłam informację o gwałtownych wzrostach stanu wóz w związku z opadami deszczu nr 38

TXTWROC_WHPL03.TXT