KOMUNIKAT

Szanowni mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego

Informuję, iż pomimo podjętej przez Radę Powiatu Strzeleckiego Uchwały Nr XXV/250/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2021 roku, która określa harmonogram dyżurowania aptek, obecnie 8 na 9 aptek wskazanych w w/w harmonogramie nie realizuje dyżurów zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Strzeleckiego.

Dyżury zgodnie z harmonogramem pełni Apteka GEMINI przy ul. Opolskiej 6 w Strzelcach Opolskich.

Pozostałe apteki zadeklarowały pełnienie dyżurów w dniach ustawowo wolnych od pracy i święta przypadających im w harmonogramie w godzinach od 9:00-20:00.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować za pośrednictwem dostępnych środków przekazu.

Starosta
Józef Swaczyna