UWAGI:

Pojemniki należy udostępniać do opróżniania w dniu wywozu do godz. 6:00 Odbiór odpadów niewykonany wskutek zdarzeń losowych, awarii technicznej pojazdu, świąt zostanie wykonany w dniu następnym lub w najbliższą sobotę Mycie i dezynfekcja pojemników odbywać się będzie według oddzielnego harmonogramu, który zostanie udostępniony na stronie www.czystyregion.pl po wyłonieniu wykonawcy usługi Miejscowość: Stary Ujazd, Zimna Wódka, Olszowa, Klucz, Buczki, Księży Las. POPIÓŁ NA ŻĄDANIE* odbierany jest jedynie po pisemnym zgłoszeniu (druki do pobrania w siedzibie urzędu, Związku oraz ze strony http://www.czystyregion.pl) z szarego lub metalowego pojemnika zakupionego przez właściciela nieruchomości, opatrzonego naklejką wydaną po zgłoszeniu zapotrzebowania odbioru. W miesiącach V - IX odbiór wg złożonego zgłoszenia.


Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańców ul. Szkolna 15 Kędzierzyn-Koźle, tel. 77 446 11 97 oraz 77 446 11 93, e-mail: biuro@czystyregion.pl

Podmiot odbierający odpady: Czysty Region Sp. z o.o.

PRZYPOMINAMY O USTAWOWYM OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH