Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Ujazd, oznaczonej nr działki 2217/9 o powierzchni 0,0080 ha, położonej w obrębie Ujazd,objętej KW nr OP1S/00041847/6.

Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Ujazdu nr 120.18.2021 z dnia 17 maja 2021r. w następującym składzie:

1.Przewodnicząca Komisji – Katarzyna Tomczyk – Zastępca Burmistrza Ujazdu,

2.Członek Komisji – Danuta Sładek – inspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Ujeździe,

3.Członek Komisji -Martyna Obajtek– podinspektor na stanowisku ds. Planowania Przestrzennego
i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Ujeździe, która przetarg będzie protokołowała,

 

na posiedzeniu w dniu 21 maja 2021 r. zakwalifikowała do udziału w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości :
Stanisławę i Euzebiusza Dziwińskich
.

 

 

 

Zastępca Burmistrza Ujazdu

Katarzyna Tomczyk

 

 

 

 

 

Ujazd, 21.05.2021r.