PKS Strzelce Opolskie S.A informuje w związku z zamknięciem rynku w Ujeździe i brakiem możliwości przejechania autobusu do szkoły od strony Niezdrowic i Starego Ujazdu od dnia 31.05.2021 autobusy będą kończyły swój bieg na przystanku przy ul. 3 Maja. W związku z powyższym zachodzi konieczność odprowadzenia uczniów z przystanku do szkoły. Orientacyjny czas przejścia to ok. 15 min.
Dowóz dzieci szkolnych z Balcarzowic, Sieroniowic i Jaryszowa będzie odbywał się bez zmian.