Spiszmy się, zapraszamy do punków spisowych na terenie całej Gminy Ujazd !!!

Od dnia 1 kwietnia na terenie całej Polski odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną.

W dniu 05 czerwca 2021 roku w poszczególnych miejscowościach Gminy Ujazd uruchomione zostaną punkty spisowe, w których pracownicy Urzędu Gminy Ujazd pomogą w wypełnieniu formularz spisowego.

Osoby chcące się spisać powinny posiadać ze sobą następujące dane:
- pesel wszystkich osób zamieszkałych/zameldowanych pod danym adresem,
- nazwisko panieńskie matki osoby, która dokonuje spisu.

Spisem są objęte wszystkie osoby zamieszkałe w Polsce, w tym cudzoziemcy mieszkający w Polsce czasowo. Spisem objęci są również Polacy, którzy przebywają za granicą, ale cały czas są zameldowani na pobyt stały w Polsce. 

Harmonogram punktów spisowych w poszczególnych miejscowościach naszej gminy:

 • Księży Las (świetlica) godz. 8:45 - 10:45
 • Olszowa (remiza strażacka) godz. 11:00 - 13:00
 • Klucz (świetlica) godz. 11:00 - 13:00
 • Zimna Wódka (świetlica) godz. 8:45 - 10:45
 • Stary Ujazd (remiza strażacka) godz. 11:00 - 13:00
 • Ujazd (Urząd Miejski p. I, pok. Nr 5) godz. 8:45 – 13:00
 • Niezdrowice (świetlica) godz. 8:45 - 10:45
 • Jaryszów (hala sportowa) godz. 11:00 - 13:00
 • Nogowczyce (świetlica) godz. 8:45 - 10:45
 • Balcarzowice (świetlica) godz. 11:00 - 13:00
 • Sieroniowice (świetlica) godz. 8:45 - 10:45

Samospisu można również dokonać w Punkcie Spisowym zorganizowanym w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, w dowolnym terminie w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 77 404 87 50 lub 512 228 925.

 

Główny Komisarz Spisowy
Burmistrz Ujazdu 
Hubert Ibrom