Ujazd, dnia 15.03.2010 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Ujazdu zaprasza mieszkańców wsi Sieroniowice z ulicy Leśnej, Stawowej, Strzeleckiej, Zielonej, Przysiółka Grzeboszowie oraz wszystkich zainteresowanych na zebranie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej.
 

Zebranie odbędzie się w dniu 19 marca 2010 r o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Sieroniowicach.

 

Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch