ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Ważne zmiany w Programie „Czyste Powietrze” – wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych.

W ramach programu „Czyste Powietrze” zakup i montaż kotła na węgiel będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 roku, co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła.

Od 1 lipca 2021 r. planowane są zmiany podwyższenia progów dochodowych dla podwyższonego poziomu dofinansowania tj. dla gospodarstw jednoosobowych próg wzrośnie do kwoty 2 189,04 zł miesięcznie, natomiast  dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy na osobę będzie wynosił 1 563,60 zł. 

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Burmistrz Ujazdu informuje, iż dnia 28 czerwca 2021 r. o godz. 18.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej w Ujeździe odbędzie się spotkanie dla mieszkańców Gminy Ujazd z pracownikiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  w sprawie Programu „Czyste Powietrze”. 
             

WIELE WIĘCEJ INFORMACJI DOWIESZ SIĘ NA SPOTKANIU 
DNIA 28 CZERWCA 2021 R. W SPRAWIE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” – CZEKAMY NA WAS!