Spiszmy się, zapraszamy do punków spisowych na terenie całej Gminy Ujazd !!!

Od dnia 1 kwietnia na terenie całej Polski odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną.

W poszczególnych miejscowościach Gminy Ujazd ponownie uruchomione zostaną  punkty spisowe, w których pracownicy Urzędu Gminy Ujazd pomogą w wypełnieniu elektronicznego formularza.

Osoby chcące się spisać powinny posiadać ze sobą następujące dane:

  • pesel wszystkich osób zamieszkałych/zameldowanych pod danym adresem,
  • nazwisko panieńskie matki osoby, która dokonuje spisu.

Spisem są objęte wszystkie osoby zamieszkałe w Polsce, w tym cudzoziemcy mieszkający w Polsce czasowo. Spisem objęci są również Polacy, którzy przebywają za granicą, ale cały czas są zameldowani na pobyt stały w Polsce. 

Harmonogram działania Punktów Spisowych w okresie od 28.06 do 09.07.2021 r. w poszczególnych miejscowościach naszej gminy:

28.06.2021 (poniedziałek) godz. 13.00 – 17.00 Nogowczyce (świetlica)
29.06.2021 (wtorek) godz. 11.00 - 15.00 Sieroniowice (świetlica)
30.06.2021 (środa) godz. 11.00 - 15.00 Balcarzowice (świetlica)
01.07.2021 (czwartek) ) godz. 11.00 – 15.00 Zimna Wódka (świetlica)
02.07.2021 (piątek) godz. 11.00 – 15.00 Księży Las (świetlica)
05.07.2021 (poniedziałek) godz. 13.00 – 17.00 Niezdrowice (świetlica)
06.07.2021 (wtorek) godz. 11.00 – 15.00 Jaryszów (hala sportowa)
07.07.2021 (środa) godz. 11.00 – 15.00 Olszowa (remiza strażacka)
08.07.2021 (czwartek) godz. 11.00 – 15.00 Klucz (świetlica)
09.07.2021 (piątek) godz. 11.00 – 15.00 Stary Ujazd (remiza strażacka)

Codziennie można dokonać samospisu w punkcie spisowym zorganizowanym w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 77 404 87 50 lub 512 228 925.

Główny Komisarz Spisowy
Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom