Podpisanie umowy z wykonawcą budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieroniowice oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla SAG Sieroniowice

W dniu 08 marca 2010 r podpisana została umowa z wykonawcą  budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieroniowice oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla SAG Sieroniowice. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu zostało Kędzierzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KPRI” sp z o.o. W dniu 12  marca odbyło się przekazanie placu  budowy.

Zakończenie robót budowlanych zaplanowane zostało do dnia 15 października 2010 r. W wyniku realizacji inwestycji powstanie sieć kanalizacyjna o długości 9,93 km, do zbiorczego systemu podłączonych zostanie 76 gospodarstw domowych. Kanalizacja sanitarna i wodociąg zasilać będą również Strefę Aktywności Gospodarczej SAG Sieroniowice. Wybudowana inwestycja zakończy przyjęty  w 2000 r. Program Sanitacji Gminy Ujazd. Projekt budowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
 

STA60026s.jpeg STA60027s.jpeg