Na wodowskazie Grabówka w zlewni Bierawki obserwowany jest wzrost stanu wody w strefie powyżej stanu ostrzegawczego. Prognozuje się dalszy wzrost stanu wody z możliwością przekroczenia stanu alarmowego.

Komunikat jest ważny od 16-07-2021 17:28:00 do 17-07-2021 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania