W związku ze spływem wód opadowych z czeskiej części zlewni na Opawie stany wody gwałtownie podniosą się w strefie wody średniej.

Komunikat jest ważny od 18-07-2021 21:35:00 do 19-07-2021 05:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania