Ogłoszenie!!

Burmistrz Ujazdu informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom