Informujemy, że na terenie Ujazdu przy Szkole Podstawowej zamontowany został Międzygminny Punkt Zbiórki Elektroodpadów. To urządzenie do którego można wrzucać drobne elektroodpady takie jak płyty CD, tonery, telefony, ładowarki, baterie, żarówki energooszczędne. Wszystko po to by chronić lokalne środowisko! Urządzenie zamontowane zostało w ramach realizacji projektu "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III"  dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.