Konsultacje społeczne drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej:

PDFpismo Ministra Pudy zapraszające do konsultacji II etapu PS WPR.pdf

JPEGWspólna polityka rolna - lipiec - minister zaprasza www.jpeg