Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Strzelcach Opolskich udostępniła  informacje dotyczące: 

- następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie PDFList-Prezesa-Polskiej-Fundacji-Przemysłu-Kosmicznego.pdf

-jednorazowych odszkodowań za wypadek przy pracy rolniczej DOCXJednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej.docx