W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych oraz opadów o natężeniu umiarkowanym, na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. Lokalnie możliwe wzrosty do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 30-08-2021 08:25:00 do 31-08-2021 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania