Informacja
o zamknięciu drogi powiatowej
nr 1458O Ujazd - Kędzierzyn -Koźle

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących realizacji kontraktu „Usprawnienie ciągu komunikacyjnego Ujazd-Kędzierzyn-Koźle poprzez remont drogi powiatowej nr 1458O wraz z budową chodnika” zamknięty dla ruchu zostanie odcinek drogi od obiektu mostowego na kanale Gliwickim do Sławięcic.
 
Termin zamknięcia drogi : ok. 30 dni od dnia 15.06.2010r. do dnia 15.07.2010r.
 
Inwestor Zadania: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Wydział dróg Powiatowych ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
 
Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A.
ul. 24 kwietnia 4
47-200 Kędzierzyn-Koźle
 
Jednocześnie informuję, iż autobusy MZK będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy. Trasa przebiegać będzie drogą krajową nr 40 od Sławięcic do przystanku PKS w Ujeździe i z powrotem (omijając przystanek Ujazd – Piaski).
 
 
Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch