W załączeniu ostrzeżenie  z dnia 08.04.2013 roku o roztopach

PDFOPWO_SSS_PDF.PDF