W sobotę 26 stycznia br. na spotkanie Seniorów przybyło ok. 140 osób  .Przy lampce szampana, kawie, herbacie rozmawiano, żartowano., wspominano młodzieńcze lata i tych którzy odeszli.  Nie zabrakło również tańców i wspaniałej zabawy . Organizatorzy : Ośrodek Kultury i Samorząd Miejski, a także burmistrz Tadeusz Kauch i proboszcz ks. Werner Szygula złożyli Seniorom serdeczbne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku i z okazji święta Babci i Dziadka. Najstarszym seniorem na sali był 86-letni panTomasz Pszon, który każdego roku bierze udział w spotkaniu. Ogółem organizatorzy rozesłali 250 zaproszeń do osób, które ukończyły 65 rok życia, Dla  obłożnie chorych, którzy nie mogły przyjść przygotowano paczki.