Dni Ziemi Ujazdowskiej organizowane są przez Ośrodek Kultury od 1993 roku . Tegoroczne obchody święta gminy  rozpoczęły się w sobotę koncertem zespołu muzycznego CONTEX z Jaroszowa. W niedzielę swoją premierę miały  działające w Ośrodku Kultury dziecięco-młodzieżowe zespoły taneczne : CUXY, IXY, HEXY, których występ spotkał się z dużym aplauzem publiczności.

    Część oficjalną  tradycyjnie rozpoczął polonez z udziałem gospodarzy i zaproszonych gości. W tanecznym korowodzie uczestniczyli m.in. burmistrz Tadeusz Kauch, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kałużny, Marszałek Województwa Józef Sebesta. Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, radni, sołtysi. Pod namiotem biesiadnym gościliśmy chór i grupę przedstawicieli z Lobenstein – partnerskiego miasta Ujazdu.

    W części artystycznej wspólnie zaśpiewali: zespół śpiewaczy FROHSINN Z Ujazdu  i CHÓR z LOBENSTEIN. Koncert przyjęto owacyjnie, tym bardziej, że zespół  FROHSINN uczcił występem 15-lecie swojego istnienia . Byłej kierownik, pani Helenie Bandach i obecnej, pani Krystynie Wodniok w podziękowaniu wręczono wiązanki kwiatów. Niedzielny festyn zakończyła biesiada śląska i zabawa taneczna z zespołem STARTER  z Zimnej Wódki.

   Obchody Dni Ziemi Ujazdowskiej uatrakcyjniły karuzele, przejażdżki bryczką i czterokołowymi motorami. Na wszystkich uczestników  czekały stoiska gastronomiczne i  wspaniała bezdeszczowa pogoda.