MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK DZIAŁALNOŚCI  KULTURALNEJ W UJEŹDZIE

ogłasza konkurs na

na NAJPIĘKNIEJSZY WITRAŻ   BOŻONARODZENIOWY     

    

1.Technika wykonania -dowolna

2.Termin składania prac-do 12 grudnia 2008

3.Ogłoszenie wyników - 18 grudnia 2008

4. Szczegółowe informacje - M-G Ośrodek Działalności Kulturalnej tel (o77) 404 8715,

Serdecznie zapraszamy dzieci i dorosłych