Szczęśliwego Nowego Roku

 

 

 

 

 

życzy

M-G Ośrodek Działalności Ku;lturalnej

w Ujeździe