Harmonogram pracy Rady Miejskiej w czerwcu 2011

W czerwcu 2011 r. odbędą się dwie sesje Rady Miejskiej w Ujeździe:

  • 20 czerwca uroczysta sesja poświęcona wyróżnieniu najlepszych absolwentów szkół gminy Ujazd
  • 29 czerwca tzw. „sesja absolutoryjna”

Ponadto radni pracować będą na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej

  • 15 czerwca Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych zaopiniuje kandydatury absolwentów szkół zgłoszone do wyróżnienia przez dyrektorów szkół
  • 17 czerwca Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oceni stan oznakowania dróg i stan przydrożnych drzew w ramach kontynuacji wizji lokalnej dróg gminnych.
  • 17 i 27 czerwca Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarki zaopiniuje wykonanie budżetu gminy za 2010 rok oraz opracuje projekty uchwał zgłoszone na sesje
  • 28 czerwca na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM radni zaopiniują sprawozdania z wykonania budżetu oraz finansowe za 2010 rok

W lipcu planowana jest wakacyjna przerwa w pracy Rady Miejskiej.