ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE

 

- V edycja gminnego konkursu organizowanego przez Ośrodek Kultury pod patronatem Burmistrza Ujazdu

Na konkurs organizowany już po raz piąty przybyło ogółem 136 wykonawców. którzy zaprezentowali się indywidualnie, w duetach i grupach. Ogółem wykonano 21 prezentacji, które oceniała komisja w składzie:

1. Krystyna Wodniok - przewodnicząca SM, kier zespołuśpiewaczego "Frohsinn",2.  Michalina Ciapa – dyrektor GZO,3. Maria Krupa – przewodnicząca Koła DFK w Jaryszowie, radna z Jaryszowa , oraz wieloletnia członkini zespołu "Tęcza ". 4. Magdalena Bartodziej, sołtys  Sieroniowic, 5. Magdalena Ogaza – radna z Zimnej Wódki, przedstawiciel gminnego Zarządu DFK, 6.  z ramienia organizatora Grażyna Kocenda – dyr. Ośrodka Kultury 

Konkurs ma na celu poznanie ludowego repertuaru, utrwalenie gwary śląskiej oraz  pielęgnowanie tradycji śpiewaczych regionu Śląska Opolskiego.

WYNIKI     

 - występy indywidualne: 

I miejsce – Adriana Kurka z PSP w Olszowej,

                - Katarzyna Świętek z PG w Ujeździe

II miejsce – Angelika Gala  z PSP w Ujeździe

III miejsce – Angelika Topol z PSP w Jaryszowie

IV miejsce – Łukasz Kapica z PSP w Jaryszowie

 

- kategoria - duety: 

 

I miejsce – Weronika Ogaza i Łukasz Ogaza z Jaryszowa

II miejsce – Angelika Topol i Nicola Topol z  Jaryszowa

III miejsce – Dominika Jędzrejko i Michał Jędrzejko z Jaryszowa

IV miejsce – Łukasz Strzałek i Jakub Cyris z PSP w Jaryszowie

 kategoria – zespoły 

I miejsce – Uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Ujeździe 

                 – Uczniowie ze Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej 

II miejsce – Uczniowie ze Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe  

                  –Publiczne Przedszkole w Jaryszowie

III miejsce – Aurelia Wilczek, Marta Mendla, Natalia Białdyga, Marcel Graipel, Maksymilian   Zielewski, Kamil Jochem z Jaryszowa 

III miejsceDawid Jochem, Angelika Topol, Aneta Duk, Justyna Kapica, Beata Joszko, Łukasz Ogaza z Jaryszowa

IV miejsce – Weronika Ogaza, Iwona Golba, Małgorzata Pantke, Łukasz Ogaza z PSP w Jaryszowie           

IV miejsce- 6-latki z Publicznego Przedszkola w Ujeździe 

IV miejsce- dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieroniowicach