DOŻYNKI GMINNE 

 

              4 września 2011

 

 

 

 

Najładniejsze  dożynki w województwie – takie słowa często padały w wystąpieniach  gości m.in. starosty strzeleckiego Józefa Swaczyny, wicewojewody opolskiego Antoniego Jastrzembskiego, prezesa Izby Roniczej Herberta Czai.

          Uroczystości dożynkowe w Ujeździe tradycyjnie rozpoczęły się o godz. 11.00 mszą dziękczynną w kościele parafialnym w Ujeździe, którą koncelebrował nowy proboszcz     ks. Zygfryd Flak. W godz. popołudniowych ulicami miasta przeszeł barwny korowód z koronami, przebierańcami i dowcipnymi hasłami.  
       Część obrzędową uroczystości wypełniła ceremonia wręczania chleba przez starostów  i złożenia koron żniwnych przez delegacje sołeckie. Starostami tegorocznych dożynek byli: Jolanta Jokiel z Nogowczyc i Janusz Gisman z Niezdrowic. Burmistrz Tadeusz Kauch w  serdecznych słowach podziękował rolnikom za trud i wytrwałość w niełatwej pracy na roli, a  następnie obdarował sołtysów  jako współgospodarzy gminy – dorodnymi bochenkami chleba. Na zakończenie tej części programu starostowie, burmistrz i sołtysi a także oficjalni goście dzielili się chlebem z mieszkańcami gminy.   

     W części artystycznej pod namiotem biesiadnym z koncertem wystąpiła orkiestra dęta, zespół śpiewaczy  „Frohsinn” z Ujazdu , zespół folklorystyczny „Melodia” z Sieroniowic oraz Natalia Wilczek . Godki śląskie wykonała Paulina i Roksana Kozioł  . W godzinach wieczornych na biesiadzie śląskiej bawił wszystkich zespól KGB . Dożynki w Ujeździe zakończyła o godz. 1.00 w nocy zabawa taneczna z zespołem Voyager. 
 Wiele emocji podczas tegorocznych dożynek wzbudził „Turniej  na Sołtysa Roku 2011”, którym został Krystian Muszkiet z Zimnej Wódki. W trzech konkurencjach:  dojenia krowy, szukania jajek w stogu siana i biegu po kapuchę okazał się bezkonkurencyjny.  Rekord w dojeniu krowy, to  2 litry  mleka w ciągu 2 min. Poza konkursem w tej konkurencji sołtysowi  dorównał jedynie  burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. Niemniej równie dobry wynik mieli wicewojewoda Antoni Jastrzembski i radny z Jaryszowa Józef Duk.   

       Organizatorzy: Burmistrz Ujazdu, Rada Miejska, M-G Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe składają serdeczne podziękowania mieszkańcom za liczny udział w dożynkach, strażakom i  policji za czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem oraz wszystkim którzy włączyli się w organizację imprezy. Niemniej szczególne podziękowania należą się  sołectwom za przepiękne korowody i misterne korony. Dożynkowe dzieła znalazły uznanie  nie tylko w werdykcie konkursowego jury  , ale również  i  gospodarza gminy – Burmistrza Ujazdu, który ufundował znaczące nagrody pieniężne.

 

 

Wyniki konkursu na najpiękniejszy korowód dożynkowy

I miejsce:    Niezdrowice, Nogowczyce, Sieroniowice    
II miejsce:   Jaryszów, Balcarzowice, Zimna Wódka, Klucz  
III miejsce : Olszowa, Stary Ujazd, Ujazd

           Wyniki konkursu na najpiękniejszą koronę żniwną

 

I miejsce : Olszowa  
II miejsce: Niezdrowice Nogowczyce, Sieroniowice, Stary Ujazd, Ujazd, Jaryszów. Klucz,   Balcarzowice, Zimna Wódka