W dniu 15.06.2011r. wizytę w naszym Urzędzie Miejskim złożyli: konsul Niemiec w Opolu Peter Eck, wiceprzewodniczący Landtagu Bawarii Joerg Rohde oraz nadburmistrz Altoetting, najsłynniejszego bawarskiego sanktuarium Czarnej Madonny. Spotkali się oni z burmistrzem Ujazdu Tadeuszem Kauchem, starostą strzeleckim Józefem Swaczyną oraz przedstawicielami dyrekcji firmy „Haba-Beton”. Na placu przed Urzędem Miejskim wszystkich przywitała 7-osobowa orkiestra z Bawarii. Spotkanie to było okazja do promocji naszej Gminy, a szczególnie terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej w Olszowej. Przedstawiona oferta miała na celu zachęcenie niemieckich włodarzy do propagowania wśród przedsiębiorców ze swoich terenów idei ściągania do naszej gminy inwestorów z kapitałem niemieckim.
Liczymy, iż to oficjalne spotkania przyniesie w przyszłości korzyści dla naszej gminy i oprócz dwóch firm niemieckich pojawią się kolejni inwestorzy.