DOŻYNKI GMINNE UJAZD' 2012

Uroczystości dożynkowe w Ujeździe 9 września br. zainaugurowała o godz. 11.00  msza dziękczynna w intencji rolników i mieszkańców. O godz. 14.00 z rynku   do parku miejskiego wyruszył barwny korowód w którym uczestniczyło 9 sołectw. Na trasie przemarszu licznie zgromadzona publiczność  gorąco oklaskiwała przejeżdżające kolorowo przystrojone przyczepy z dowcipnymi hasłami i scenkami rodzajowymi odwołującymi się do naszej społeczno-politycznej rzeczywistości.
       Część obrzędową uroczystości wypełniła ceremonia wręczania chleba przez starostów  i złożenia koron żniwnych przez delegacje sołeckie. Starostami tegorocznych dożynek byli: Danuta Michalska z Zimnej Wódki i Piotr Proksza z Olszowej. Burmistrz Tadeusz Kauch w  serdecznych słowach podziękował rolnikom za trud i wytrwałość w niełatwej pracy na roli, a  następnie obdarował sołtysów  jako współgospodarzy gminy – dorodnymi bochenkami chleba. Dożynkowym chlebem obdarowani zostali również goście: starosta strzelecki Józef Swaczyna, burmistrz partnerskiej gminy Bridlicna z Czech Bohumir Kamenec, Prezes Izby Rolniczej w Opolu, Herbert Czaja oraz Grzegorz Skrobek z Nadleśnictwa Kędzierzyn – Koźle. Na zakończenie tej części programu starostowie, burmistrz i sołtysi a także oficjalni goście dzielili się chlebem z mieszkańcami gminy.   
     W części artystycznej pod namiotem biesiadnym z koncertem wystąpiła orkiestra dęta ze Zdzieszowic, zespoły taneczne z Ośrodka Kultury: Cuxy i Hexy, zespół śpiewaczy  „Frohsinn” oraz w gorących afrykańskich rytmach zespół Coco Afro . W godzinach wieczornych ze sporą dawką humoru zaprezentował się kabaret Moherowe Berety.

Dożynki w Ujeździe zakończyła po godz. 24.00 zabawa taneczna z zespołem Contex. 
 Wśród wielu bezpłatnych atrakcji  dużym powodzeniem cieszyły się warsztaty pieczenia chleba, krowa do dojenia i mechaniczny byk. 

Organizatorzy: Burmistrz Ujazdu i M-G Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe składają serdeczne podziękowania mieszkańcom za liczny udział w dożynkach, strażakom i  policji za czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem oraz wszystkim którzy włączyli się w organizację imprezy. Niemniej szczególne podziękowania należą się  sołectwom za przepiękne korowody i misterne korony. Dożynkowe dzieła znalazły uznanie  nie tylko w werdykcie konkursowego jury  , ale również  i  gospodarza gminy – Burmistrza Ujazdu, który ufundował znaczące nagrody pieniężne.

 

Wyniki konkursu na najpiękniejszą koronę dożynkową 

 

I miejsce: Olszowa

 

II miejsce: Klucz, Jaryszów 

 

III miejsce: Balcarzowice, Nogowczyce, Sieroniowice, Stary Ujazd, Ujazd, Zimna Wódka  

 

Wyniki konkursu na najpiękniejszy korowód dożynkowy 

 

I miejsce: Nogowczyce, Sieroniowice 

 

II miejsce: Stary Ujazd, Olszowa, Jaryszów, Zimna Wódka 

III miejsce : Balcarzowice, Klucz, Ujazd