Statystyczne badania rolnicze

Szanowni Państwo

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego.

Terminarz badań w 2012 r. obejmuje:

  • Badanie pogłowia świń (kwiecień, sierpień, grudzień);
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (czerwiec, grudzień);
  • Badanie użytkowanie gruntów, powierzchni zasiewów (czerwiec);
  • Badanie plonów (sierpień, październik);
  • Badanie sadów (wrzesień-październik);
  • Badanie koniunktury w rolnictwie (czerwiec, grudzień).

Z góry dziękujemu Państwu za podjęcie współpracy z naszymi ankieterami.

Szczegółowych informacji na temat rolniczych badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną na Opolszczyźnie udziela Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Opolu pod numerem telefonu: 77 423 09 70, oraz 77 423 09 96, e-mail: