Logo.jpeg

Gmina Ujazd realizuje projekt pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury towarzyszącej”

Projekt  jest kompleksowym przedsięwzięciem służącym rozwojowi bazy sportowej na terenie gminy Ujazd oraz spełniającym potrzebę rekreacji, wypoczynku i rozrywki społeczności lokalnej dającym możliwość różnych form spędzania wolnego czasu. Zmodernizowane boisko sportowe wraz z rozbudowanym zapleczem socjalnym przyczyni się do rozwoju sportu i postaw sportowych w gminie Ujazd. Dobra infrastruktura techniczna umożliwi organizację cyklicznych zajęć sportowych, treningów oraz spotkań sportowych, a tym samym przyczyni się do popularyzacji sportu i zdrowego stylu życia. Boisko sportowe głównie będzie służyło młodzieży na terenie gminy, umożliwi im aktywne spędzanie wolnego czasu, a tym samym będzie spełniało funkcje wychowawcze i zapobiegawcze rodzenia się patologii i przestępczości wśród młodego pokolenia.  
Produktem projektu będzie wyremontowany, nowoczesny, wysokiej jakości obiekt sportowy i rekreacyjny, o łącznej powierzchni 8 549,35 m2, w tym boisko sportowe o pow. 7480,00 m2, zadaszona trybuna sportowa o pow. 915,54m2, zadaszona scena widowiskowa o pow. 153,81m2.
W wyniku realizacji projektu wybudowany zostanie:

  • automatyczny system nawadniania boiska sportowego - rozwiązanie oparte na dwunastu zraszaczach, wraz z czujnikiem deszczu.
  • zadaszona trybuna  wraz z zapleczem socjalnym, zawierającym szatnie dla sportowców i pomieszczenia towarzyszące.
  • zadaszona scena widowiskowa - obiekt jedno – kondygnacyjny, niepodpiwniczony.
  • zamontowane zostaną urządzenia rekreacyjne dla dzieci - m.in.: wielokąt sprawnościowy,
    piaskownica sześcioboczna, zestaw zabawowy, huśtawki wagowe oraz huśtawka podwójna
  • wybudowane zostaną parkingi dla samochodów osobowych 

Obecnie zakończone zostały roboty fundamentowe i wznoszone są ściany trybun oraz sceny widowiskowej
Projekt współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 – „Inwestujemy w twoją przyszłość„. Wartość projektu stanowi kwotę  3 582 300 zł. Dofinansowanie wynosi 66,37 % kosztów kwalifikowanych.