Projekt rewitalizacji zamku opracowany przez firmę GRAF s.c. ze Strzelec Opolskich

 

Praca magisterska Pana Dawida Magiery z Kędzierzyna-Koźla pt. Rewaloryzacja zespołu zamkowego w Ujeździe Śląskim, Adaptacja na Centrum Kulturalno-Dydaktyczne wraz z załącznikami będącymi integralną częścią w/w pracy.

PDFPRACA MGR_ 2011_Dawid Magiera.pdf