Konkurs fotograficzny

Celem konkursu jest pokazanie obrazów z życia mieszkańców regionów zamieszkałych przez miejszość niemiecką, w których napotykają na ślady dwujęzyczności polsko-niemieckiej, jak również na ślady kultury niemieckiej (niemieckojęzyczne) (np. miejsca, pomniki, tabliczki z nazwami niemieckimi lub niemiecko-polskimi). Główną intencją organizatorów jest, by poprzez fotografię dostrzec, odkryć, utrwalić klimat oraz specyfikę fotografowanego przedmiotu lub miejsca. Poprzez nadesłane prace i uwidocznienie prac nagrodzonych w przestrzeni publicznej po zakończeniu konkursu, organizatorzy konkursu chcą pozytywnie wpłynąć na pojmowanie przez społeczeństwo niemieckiego dziedzictwa kulturowego oraz na wzmocnienie identyfikacji z kulturą i językiem niemieckim w regionach, w których stanowi to istotny walor kulturowy.

Konkurs literacki

Celem jest pokazanie obrazów z życia mieszkańców regionów zamieszkałych przez mniejszość niemiecką, w których dwujęzyczność niemiecko-polska stała się pretekstem do rozwoju osobistego czy zawodowego. W pracach literackich biorących udział w Konkursie mogą zostać zawarte różne przemyślenia na temat dwujęzyczności niemiecko-polskiej (np. czy i jak znajomość drugiego języka pomaga odbyć staż czy praktykę za granicą, znaleźć dobrą pracę lub awansować), od tych z okresu przedwojennego i potem do roku 1989, aż po teraźniejszość. Główną intencją organizatorów jest, by poprzez teksty literackie dostrzec, odkryć i utrwalić specyfikę opisywanych sytuacji czy przemyśleń.

Termin nadsyłania prac: 30-09-2011

Organizatorzy

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Szczegóły w załączoniku - PDFUlotka.pdf